Przewiń do najnowszego postu w obszarze. Zdjęcia profilowe pierwszych dziesięciu osób, które sprawdziły przestrzeń od ostatniego postu, będą nad obszarem wiadomości.


 

Jeśli obszar został sprawdzony przez więcej niż dziesięć osób, przesuń kursor myszy nad liczbę, aby wyświetlić pełną listę nazw.

Przejdź do najnowszego posta w obszarze. Zdjęcia profilowe pierwszych sześciu osób, które sprawdziły przestrzeń od ostatniego postu będą nad obszarem wiadomości.


 

Jeśli ponad sześć osób sprawdziło obszar, dotknij numeru, aby wyświetlić pełną listę nazwisk.