• Можете да записвате Webex събрания и събрания в личната стая на устройството си, стига да сте домакин или съдомакин на събранието. Ако сте на споделено устройство, въведете ПИН кода на хоста с помощта на устройството, когато събранието започне.

  • Можете да записвате Webex App space събрания на вашето устройство, когато устройството ви е в личен режим. След това можете да започнете да записвате събранието, стига да присъствате в поканата за събранието. Възможно е да запишете събрание от споделено устройство, но само ако устройството присъства в поканата за събранието.

1

След като сте в събрание, влезте в контролите за повикване и докоснете бутона Запис . След това изберете Начало на записа.

Всеки в събранието вижда на екрана си .

Докоснете Запис и пауза на записа, за да направите пауза. За да започнете да записвате отново, докоснете Запис и след това Възобнови записа.

Всеки в събранието вижда на екрана си .
2

Когато сте готови, докоснете Запис и Спиране на записа.

Всеки в събранието вижда на екрана си .

3

Записът е достъпен, когато събранието приключи. Ако това е събрание на Webex или събрание в лична стая, получавате имейл съобщение с връзка към записа и можете да го споделите с други участници. Ако това е Webex пространство, което се среща, връзката за запис се публикува в пространството.

1

След като сте в събрание, започнете да записвате, като изберете Запис и Начало на запис.

Всеки в събранието вижда на екрана си .

Можете да поставите на пауза записа, като изберете Запис и Пауза на записа. За да започнете да записвате отново, изберете Възобнови записа.

Всеки в събранието вижда на екрана си .
2

Когато сте готови, можете да спрете записа, като изберете Спиране на записа.

Всеки в събранието вижда на екрана си .

3

Записът е достъпен, когато събранието приключи. Ако това е събрание на Webex или събрание в личната стая, получавате имейл съобщение с връзка към записа и можете да го споделите с други участници. Ако това е среща на Webex пространство, връзката за запис се публикува в пространството.