• Na zařízení můžete nahrávat Webex schůzky a schůzky v osobním pokoji , pokud jste hostitel schůzky nebo spoluhostitelství. Pokud používáte sdílené zařízení, zadejte při zahájení schůzky kód PIN hostitele pomocí svého zařízení.

  • Když je zařízení v osobním režimu, můžete na svém zařízení nahrát svou schůzku Webex prostor aplikace . Poté můžete zahájit nahrávání schůzky, pokud jste uvedeni v pozvánce na schůzku. Schůzku je možné nahrávat ze sdíleného zařízení, ale pouze pokud je toto zařízení uvedeno v pozvánce na schůzku.

1

Jakmile se účastníte schůzky, otevřete ovládací prvky hovoru a klepněte na tlačítko nahrát . Pak zvolte Spustit nahrávání.

Všichni účastníci schůzky uvidí na své obrazovce .

Klepnutím na tlačítko nahrát a pozastavit nahrávání pozastavíte. Chcete-li nahrávání spustit znovu, klepněte na tlačítko nahrát a obnovte nahrávku.

Všichni účastníci schůzky uvidí na své obrazovce .
2

Po dokončení klepněte na tlačítko nahrát a zastavte záznam.

Všichni účastníci schůzky uvidí na své obrazovce .

3

Záznam je dostupný po skončení schůzky. Pokud se jedná Webex jednáním nebo osobním jednáním, obdržíte e-mailovou zprávu s odkazem na nahrávání a můžete ji sdílet s ostatními účastníky. Pokud se jedná o Webex prostor, ve kterém je zaúčtováno pozvání na nahrávání.

1

Jakmile jste na schůzce, spusťte nahrávání výběrem možnosti Nahrávat a Spustit nahrávání.

Všichni účastníci schůzky uvidí na své obrazovce .

Nahrávání můžete pozastavit výběrem možnosti Nahrávat a Pozastavit nahrávání. Chcete-li nahrávání spustit znovu, klepněte na tlačítko pokračovat v nahrávání .

Všichni účastníci schůzky uvidí na své obrazovce .
2

Po dokončení můžete nahrávání zastavit klepnutím na tlačítko zastavit nahrávání .

Všichni účastníci schůzky uvidí na své obrazovce .

3

Záznam je dostupný po skončení schůzky. Pokud se jedná o schůzku Webex nebo schůzku v osobní místnosti, obdržíte e-mailovou zprávu s odkazem na záznam, který můžete sdílet s ostatními účastníky. Pokud se jedná o schůzku v prostoru Webex, je odkaz na záznam zveřejněn v tomto prostoru.