• U kunt Webex vergaderingen en persoonlijke ruimte vergaderingen op uw apparaat opnemen zolang u de meeting-host of de co-host bent. Als u een gedeeld apparaat gebruikt, typt u de hostpincode via uw apparaat wanneer de vergadering begint.

  • U kunt Webex App -ruimte vergaderingen opnemen op uw apparaat wanneer uw apparaat in de persoonlijke modus wordt uitgevoerd. U kunt vervolgens de vergadering opnemen, zolang u aanwezig bent in de uitnodiging voor de vergadering. Het is mogelijk om een vergadering op te nemen vanaf een gedeeld apparaat, maar alleen als het apparaat aanwezig is in de uitnodiging voor de vergadering.

1

Nadat u een vergadering hebt geopend, opent u de gespreks knoppen en tikt u op de knop opnemen . Selecteer vervolgens opname starten.

Iedereen in de vergadering ziet op het scherm .

Tik op opnemen en Pauzeer opname om te pauzeren. Tik nogmaals op opnemen en hervat de opname om de opname opnieuw te starten.

Iedereen in de vergadering ziet op het scherm .
2

Tik op opnemen en stoppen met opnemen Wanneer u klaar bent.

Iedereen in de vergadering ziet op het scherm .

3

De opname is beschikbaar wanneer de vergadering is beëindigd. Als het een Webex vergadering of een vergadering in de persoonlijke ruimte betreft, ontvangt u een e-mail bericht met een koppeling naar de opname en kunt u deze delen met andere deel nemers. Als het een Webex ruimte is, wordt de opname koppeling in de ruimte geplaatst.

1

Als u in een vergadering bent, begint u met opnemen door Opnemen en Begin met opnemen te selecteren.

Iedereen in de vergadering ziet op het scherm .

U kunt de opname onderbreken door Opnemen en Opnemen onderbreken te selecteren. Als u opnieuw opnemen wilt starten, selecteert u opname hervatten.

Iedereen in de vergadering ziet op het scherm .
2

Wanneer u klaar bent, kunt u de opname stoppen door opname stoppen te selecteren .

Iedereen in de vergadering ziet op het scherm .

3

De opname is beschikbaar wanneer de vergadering is beëindigd. Als het een Webex-vergadering is of een vergadering in een persoonlijke ruimte, ontvangt u een e-mailbericht met een koppeling naar de opname en kunt u deze delen met andere deelnemers. Als het een Webex-ruimte is, wordt de koppeling van de opname in de ruimte geplaatst.