Можете да добавите контакт от списъка си "Последни" или "Телефонен указател" към вашите "Предпочитания".

  1. Докоснете повикването бутон на вашето устройство или началния екран на сензорния контролер. Започнете да въвеждате името на вашия контакт в полето Търсене или набиране, за да получите предложения от директорията. Можете също да потърсите контакт в списъка Последни неща.

  2. Докоснете името на контакта, за да отворите визитка. Докоснете бутона "Предпочитан" там, или докоснете Още и включете или изключете Любими в опциите.

1

Докоснете Повикване на началния екран. Започнете да въвеждате името на вашия контакт в полето Търсене или набиране , за да получите предложения от директорията. Можете също да изберете контакт от списъка Последни


2

Докоснете върху името на контакта си и докоснете Още (...).


3

Докоснете Маркирай като предпочитание.


1

Докоснете Повикване на началния екран. Започнете да въвеждате името на вашия контакт в полето Търсене или набиране , за да получите предложения от директорията. Можете също да изберете контакт от списъка Последни


2

Докоснете името на контакта си и докоснете Добави към предпочитани .

1

Отворете менюто Повикване с бутона OK на дистанционното управление или като натиснете зеления бутон на дистанционното. Използвайте клавишите на курсора, за да навигирате между "Предпочитани", "Скорошни" и "Директория " и след това надолу в един от списъците.


2

Натиснете OK на дистанционното управление, за да изберете контакт. Използвайте клавишите на курсора, за да навигирате до Още (...) и натиснете OK.


3

Придвижете се надолу до Маркиране като предпочитани.