Du kan lägga till kontakter från listorna Senaste och Katalog bland dina Favoriter.

  1. Tryck på samtalet -knappen på din enhet eller på hem skärmen i touch Controller. Om du vill få förslag från katalogen börjar du med att skriva in kontaktens namn i fältet Sök eller ring. Du kan också söka efter en kontakt i listan senaste .

  2. Tryck på kontaktens namn för att öppna ett kontakt kort. Tryck på knappen favorit Där eller tryck på mer och aktivera eller inaktivera favoriten i alternativen.

1

Tryck på Ring. På Start sidan. Om du vill få förslag från katalogen börjar du med att skriva in kontaktens namn i fältet Sök eller ring . Du kan också välja en kontakt från listan Senaste.


2

Knacka på kontaktens namn och sedan på mer (...).


3

Knacka på Markera som favorit.


1

Tryck på Ring. På Start sidan. Om du vill få förslag från katalogen börjar du med att skriva in kontaktens namn i fältet Sök eller ring . Du kan också välja en kontakt från listan Senaste.


2

Tryck på kontaktens namn och tryck på Lägg till i favoriter .

1

Öppna Samtalsmenyn med knappen OK på fjärrkontrollen eller genom att trycka på den gröna knappen på fjärrkontrollen. Använd piltangenterna för att navigera mellan Favoriter , senaste och katalog och sedan nedåt i en av listorna.


2

Tryck på OK på fjärrkontrollen för att välja en kontakt. Använd piltangenterna för att navigera till mer (...) och tryck på OK.


3

Navigera ner till Markera som favorit.