Du kan lägga till kontakter från listorna Senaste och Katalog bland dina Favoriter.

1

Tryck Samtal på hemskärmen för att öppna samtalsmenyn och börja skriva in din kontakts namn i Sök eller ring-fältet för att få förslag från katalogen. Du kan också välja en kontakt från listan Senaste.


2

Knacka på kontaktens namn och sedan på mer (...).


3

Knacka på Markera som favorit.


1

Tryck på Samtal på hemskärmen för att öppna samtalsmenyn. Börja skriva kontaktens namn i fältet Sök eller ring om du vill få förslag från katalogen. Du kan också välja en kontakt från listan Senaste.


2

Tryck på kontaktens namn och tryck på Lägg till favoriter .

1

Öppna Samtalsmenyn med knappen OK på fjärrkontrollen eller genom att trycka på den gröna knappen på fjärrkontrollen. Använd piltangenterna för att navigera mellan Favoriter , senaste och katalog och sedan nedåt i en av listorna.


2

Välj en kontakt genom att trycka på OK på fjärrkontrollen. Navigera till mer (...) med piltangenterna och tryck på OK.


3

Navigera ner till Markera som favorit.


  1. Tryck på Samtal på hemskärmen för att öppna samtalsmenyn. Börja skriva kontaktens namn i fältet Sök eller ring om du vill få förslag från katalogen. Du kan också välja en kontakt från listan Senaste.

  2. Knacka på kontaktens namn och sedan på mer (...).

  3. Knacka på Markera som favorit.