Do ulubionych można dodać kontakt z listy ostatnie lub Lista książki adresowej

  1. Dotknij połączenia Na ekranie głównym urządzenia lub kontrolera dotykowego Aby uzyskać sugestie z książki telefonicznej, wpisz nazwę kontaktu w polu Wyszukaj lub wybierz numer Istnieje również możliwość wyszukania kontaktów na liście ostatnie .

  2. Dotknij nazwy kontaktu, aby otworzyć kartę kontaktu Dotknij klawisza ulubionego Lub dotknij opcji więcej Lub włączać lub wyłączać ulubioną opcję w opcjach

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym. Aby uzyskać sugestie z książki telefonicznej, wpisz nazwę kontaktu w polu Wyszukaj lub wybierz numer Możesz również wybrać kontakt z listy Ostatnie.


2

Dotknij nazwy kontaktu i dotknij opcji Więcej (...).


3

Dotknij Oznacz jako ulubione.


1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym. Aby uzyskać sugestie z książki telefonicznej, wpisz nazwę kontaktu w polu Wyszukaj lub wybierz numer Możesz również wybrać kontakt z listy Ostatnie.


2

Dotknij nazwy kontaktu i dotknij opcji Dodaj do ulubionych .

1

Otwórz menu połączeń przyciskiem OK na pilocie lub naciskając zielony przycisk na pilocie. Za pomocą przycisków kursora można przechodzić między listami Ulubione , ostatnie i katalogi , a następnie w jednej z tych list.


2

Naciśnij przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać kontakt. Za pomocą przycisków kursora przejdź do więcej (...) i naciśnij przycisk OK.


3

Przejdź w dół do opcji Oznacz jako ulubione.