Możesz dodać kontakt z listy Ostatnie lub Katalog do Ulubionych.

  1. Kliknij Połącz Na urządzeniu lub na ekranie głównym kontrolera Touch. Zacznij wpisywać nazwę kontaktu w polu Wyszukaj lub wybierz numer, aby uzyskać sugestie z katalogu. Możesz także wyszukać kontakt na liście Ostatnie .

  2. Kliknij nazwę kontaktu, aby otworzyć kartę kontaktu. Kliknij przycisk Ulubione Tam lub kliknij Więcej I włącz lub wyłącz Ulubione w opcjach.

1

Kliknij Zadzwoń Na ekranie głównym. Zacznij wpisywać nazwę kontaktu w polu Wyszukaj lub wybierz połączenie , aby uzyskać sugestie z katalogu. Możesz również wybrać kontakt z listy Ostatnie.


2

Dotknij nazwy kontaktu i dotknij opcji Więcej (...).


3

Dotknij Oznacz jako ulubione.


1

Kliknij Zadzwoń Na ekranie głównym. Zacznij wpisywać nazwę kontaktu w polu Wyszukaj lub wybierz , aby uzyskać sugestie z katalogu. Możesz również wybrać kontakt z listy Ostatnie.


2

Kliknij nazwę kontaktu, a następnie kliknij Dodaj do ulubionych .

1

Otwórz menu połączeń przyciskiem OK na pilocie lub naciskając zielony przycisk na pilocie. Użyj klawiszy kursora, aby poruszać się pomiędzy Ulubionymi, Ostatnimi i Katalogiem a następnie w dół jednej z list.


2

Naciśnij OK na pilocie, aby wybrać kontakt. Użyj klawiszy kursora, aby przejść do Więcej (…) i naciśnij OK.


3

Przejdź w dół do opcji Oznacz jako ulubione.