Разгледайте списъка с пространства, за да видитеикона до новите пространства.

Преди да се присъедините към пространството, задръжте курсора на мишката върху иконата за пространство, за да видите карта на контакта с пространството. Можете да проверите кой е в пространството и да разберете кой ви е добавил в пространството.


 

Ако не виждате известието, проверете дали не сте изключили известията за всички пространства. Виж Задайте известия за всички пространства за повече подробности.