Ta en titt i listan Utrymmen för att se bredvid de nya utrymmena. När du öppnar utrymmet för första gången försvinner ikonen.

Om du lämnar ett utrymme och läggs till i det igen senare ser du ikonen igen.


 

Om du inte ser aviseringen kontrollerar du att du inte har stängt av aviseringar för alla utrymmen. Se Ställ in aviseringar för alla utrymmen för mer information.

Du ser ikonen i Webex-appen för iPhone, iPad och Android.