עיין ברשימה רווחים כדי לראות את הסמל לצד הרווחים החדשים. לאחר שאתה פותח את החלל בפעם הראשונה, הסמל נעלם.

אם תשאיר רווח ותתווסף אליו שוב מאוחר יותר, תראה שוב את הסמל.


 

אם אינך רואה את ההתראה, ודא שלא כיבית את ההתראות עבור כל הרווחים. ראה הגדרת התראות עבור כל הרווחים לקבלת פרטים נוספים.

תוכלו לראות את הסמל באפליקציית Webex גם עבור אייפון, אייפד ואנדרואיד.