Podívejte se na seznam Prostory a podívejte se na ikonu vedle nových mezer. Po prvním otevření prostoru ikona zmizí.

Pokud ponecháte mezeru a později se k ní znovu přidáte, ikona se zobrazí znovu.


 

Pokud oznámení nevidíte, zkontrolujte, zda jste nevypnuli oznámení pro všechna místa. Další podrobnosti najdete v tématu Nastavení oznámení pro všechny prostory.

Ikona se zobrazí také v aplikaci Webex pro iPhone, iPad a Android.