Podívejte se na seznam prostorů a podívejte se naikona vedle nových prostorů.

Než se připojíte k prostoru, najeďte myší na ikonu prostoru a zobrazte kartu kontaktu prostoru. Můžete zjistit, kdo je v prostoru, a zjistit, kdo vás do prostoru přidal.


 

Pokud oznámení nevidíte, zkontrolujte, zda jste nevypnuli oznámení pro všechny prostory. Viz Nastavit oznámení pro všechny prostory kde najdete další podrobnosti.