Разгледайте списъка с пространства, за да видите икона до новите пространства. След като отворите пространството за първи път, иконата изчезва.

Ако оставите място и бъдете добавени към него отново по-късно, ще видите иконата отново.


 

Ако не виждате известието, проверете дали не сте изключили известията за всички пространства. Виж Задайте известия за всички пространства за повече подробности.

Ще видите иконата и в приложението Webex за iPhone, iPad и Android.