Разгледайте списъка Интервали, за да видите иконата до новите интервали. След като отворите пространството за първи път, иконата си отива.

Ако оставите място и се прибавите към него отново по-късно, ще видите иконата отново.


 

Ако не виждате известието, проверете дали не сте изключили известията за всички интервали. Вижте Задаване на известия за всички интервали за повече подробности.

Ще видите иконата на Webex App за iPhone, iPad и Android, също.