Pogledajte listu "Razmaci" da biste videli ikonu pored novih razmaka. Kada prvi put otvorite prostor, ikona će nestati.

Ako ostavite razmak i kasnije ga ponovo dodate, ponovo ćete videti ikonu.


 

Ako ne vidite obaveštenje, proverite da niste isključili obaveštenja za sve razmake. Više detalja potražite u članku Postavljanje obaveštenja za sve razmake.

Videćete ikonu na Webex Aplikaciji za iPhone, iPad i Android, takođe.