Pogledajte listu prostora da biste videli ikonu pored novih prostora. Kada prvi put otvorite prostor, ikona odlazi.

Ako ostavite prostor i kasnije ga ponovo dodate, videćete ikonu ponovo.


 

Ako ne vidite obaveštenje, proverite da niste isključili obaveštenja za sve prostore. Pogledajte opciju Postavljanje obaveštenja za sve prostore za više detalja.

Videćete ikonu u aplikaciji Webex za iPhone, iPad i Android.