Podívejte se na seznam prostorů a zobrazte ikonu vedle nových prostorů. Když prostor poprvé otevřete, ikona zmizí.

Pokud opustíte prostor a budete do něj později znovu přidáni, ikona se znovu zobrazí.


 

Pokud oznámení nevidíte, zkontrolujte, zda jste nevypnuli oznámení pro všechny prostory. Viz Nastavit oznámení pro všechny prostory kde najdete další podrobnosti.

Ikonu uvidíte také v aplikaci Webex pro iPhone, iPad a Android.