Podívejte se na seznam Prostory a podívejte se na ikonu vedle nových mezer. Po prvním otevření prostoru ikona zmizí.

Pokud prostor opustíte a později se k ní znovu přidáte, ikona se znovu zobrazí.


 

Pokud oznámení nevidíte, zkontrolujte, zda jste nevypnuli oznámení pro všechny prostory. Další podrobnosti najdete v tématu Nastavení oznámení pro všechny prostory.

Ikonu uvidíte také na Webexu pro iPhone, iPad a Android.