Ta en titt på Rumslistan för att se ikonen bredvid de nya utrymmena. När du har öppnat utrymmet för första gången försvinner ikonen.

Om du lämnar ett utrymme och läggs till i det igen senare visas ikonen igen.


 

Om du inte ser aviseringen ska du kontrollera att du inte har stängt av aviseringar för alla utrymmen. Se Ställ in aviseringar för alla utrymmen för mer information.

Du ser även ikonen på Webex för iPhone, iPad och Android.