iPhone и iPad

Jabber поддържа изпращането на .gif, .jpeg, .jpg и .png изображения по време на чат. Можете да прегледате изображението в прозореца за чат на Jabber. Докоснете и задръжте изображението за повече опции. Най.gif изображения, които се изпращат в чата автоматично играят и цикъл.

1

За да изпратите изображения и видео, в прозореца за разговор в чата докоснете иконата.

2

Изберете вашето изображение или видео от следните опции:

  • Камера
  • Снимка
  • Видео
  • Файл
  • Кеширани файлове
3

За да компресирате файла, преди да го изпратите, докоснете опцията Компресиране.

4

Докоснете Изпращане.

Android

  Команда или действие Предназначение
1

Отворете прозореца за чат за лицето или групата, с които искате да споделите файл.

2

Отворете менюто XYZ, като докоснете <plus>XXX и изберете Фото видео, или Файл.

3

Прегледайте местоположението на файла на вашето устройство, изберете файла и докоснете Изпращане.