iPhone och iPad

Jabber har stöd för att skicka .gif-, .jpeg-, .jpg- och .png-bilder i chattar. Du kan se bilden i Jabber-chattfönstret. Tryck och håll nere på bilden för att se fler alternativ. När .gif-bilder skickas i chatten spelas dessa upp och upprepas automatiskt.

1

För att skicka bilder och videor i chattkonversationsfönstret knackar du på -ikonen.

2

Välj bild eller video enligt följande alternativ:

  • Kamera
  • Foto
  • Video
  • Fil
  • Cachefiler
3

För att komprimera filen innan du skickar den knackar du på alternativet Komprimera.

4

Tryck på Skicka.

Android

  Kommando eller åtgärd Syfte
1

Öppna chattfönstret för den person eller grupp som du vill dela en fil med.

2

Öppna XYZ-menyn genom att trycka på <plus>XXX och välj FotoVideo eller Fil.

3

Bläddra till platsen där filen finns sparad på enheten, markera filen och tryck på Skicka.