iPhone og iPad

Jabber støtter sending. gif,. JPEG,. jpg og. png-bilder mens du chatter. Du kan vise bildet i vinduet Jabber chat. Berør og hold bildet for flere alternativer. GIF-bildene som sendes i chat, avspilles og gjentas automatisk.

1

Hvis du vil sende bilder og video, trykker du på ikonet i vinduet chatte samtale.

2

Velg bilde eller video fra følgende alternativer:

  • Kamera
  • Bilde
  • Video
  • Fil
  • Hurtigbufrede filer
3

Trykk på alternativet Komprimer for å komprimere filen før den kan sendes.

4

Trykk på Send.

Android

  Kommando eller handling Formål
1

Åpne chatte vinduet for personen eller gruppen du vil dele en fil med.

2

Åpne XYZ-menyen ved å trykke < pluss > XXX og velge Foto video eller fil.

3

Bla til plasseringen av filen på enheten, velg filen og trykk på Send.