iPhone i iPad

Aplikacja Jabber umożliwia wysyłanie plików gif, jpeg, jpg oraz png podczas czatu. Obrazy są wyświetlane w oknie czatu aplikacji Jabber. Dotknięcie i przytrzymanie obrazu daje dostęp do dodatkowych opcji. Wysłane na czacie pliki gif są automatycznie odtwarzane w zapętleniu.

1

Aby wysłać zdjęcia i filmy, w oknie czatu dotknij ikony.

2

Wybierz obraz lub film, korzystając z następujących opcji:

  • Kamera
  • Zdjęcie
  • Wideo
  • Plik
  • Pliki w pamięci podręcznej
3

Aby skompresować plik przed wysłaniem, dotknij opcji Kompresuj.

4

Dotknij przycisku Wyślij.

Android

  Komenda lub działalność Przeznaczenie
1

Otwórz okno czatu dla osoby lub grupy, której chcesz udostępnić plik.

2

Otwórz menu XYZ, wybierz <plus>XXX i wybierz ZdjęcieWideo lub Plik.

3

Przejdź do lokalizacji pliku na urządzeniu, wybierz plik i dotknij Wyślij.