iPhone i iPad

Džaber podržava slanje .gif, .jpeg, .jpg i .png slika dok ćaskate. Sliku možete pogledati u prozoru za ćaskanje sa Džaberom. Dodirnite i držite sliku za više opcija. Slike .gif koje se šalju u ćaskanju automatski se reprodukuju i ponavljaju.

1

Da biste poslali slike i video zapise, u prozoru za razgovor o ćaskanju dodirnite ikonu.

2

Izaberite sliku ili video zapis iz sledećih opcija:

  • Kamera
  • Fotografija
  • Video zapis
  • Datoteka
  • Keširane datoteke
3

Da biste komprimonovali datoteku pre nego što je pošaljete, dodirnite opciju Komprimovanje.

4

Tapnite na dugme "Pošalji".

Android

  Komanda ili radnja Cilj
1

Otvorite prozor za ćaskanje za osobu ili grupu sa kojom želite da delite datoteku.

2

Otvorite XYZ meni tako što ćete dodirnuti stavku <plus>XXX i izabrati stavku "Video fotografija" ili "Datoteka".

3

Potražite lokaciju datoteke na uređaju, izaberite datoteku i dodirnite Pošalji.