1

Изберете Събрания от лявата навигационна лента и след това активирайте опцията Показване на по-ранни събрания .

2

Изберете диапазон от дати от календара и след това щракнете върху Ok . Списъкът ще актуализира, за да включи завършени събрания от всеки от избраните от вас дни.