1

Na levém navigačním panelu vyberte Schůzky a pak povolte možnost Zobrazit dřívější schůzky .

2

Vyberte rozsah dat z kalendáře a klepněte na tlačítko OK . Seznam se aktualizuje tak, aby zahrnoval dokončené schůzky z kteréhokoli z vybraných dnů.