1

Na lijevoj navigacijskoj traci odaberite Sastanci , a zatim omogućite mogućnost Pokaži ranije sastanke .

2

Odaberite raspon datuma iz kalendara, a zatim kliknite U redu . Popis će se ažurirati tako da uključuje dovršene sastanke od bilo kojeg odabranog dana.