1

Wybierz pozycję Spotkania na lewym pasku nawigacyjnym , a następnie włącz opcję Pokaż wcześniejsze spotkania .

2

Wybierz zakres dat z kalendarza, a następnie kliknij przycisk OK . Lista zostanie zaktualizowana, aby uwzględnić ukończone spotkania z dowolnego z wybranych dni.