1

Velg Møter fra det venstre navigasjonsfeltet, og aktiver deretter alternativet Vis tidligere møter .

2

Velg et datoområde fra kalenderen, og klikk deretter OK . Listen oppdateres for å inkludere fullførte møter fra alle dagene du valgte.