След приключване на конфигурирането и осигуряването на bYoPSTN решението, От Партньора се изисква да работи през набор от случаи на тест за приемане, за да сертифицира тяхното решение. Това е необходима стъпка, за да може партньорът BYoPSTN да бъде одобрен и разрешен.

Тестовите случаи за приемане са описани в документа Донесете своя собствена процедура за приемане на PSTN (Последна актуализация: 24 юни 2022 г.).