När konfigurationen och provisioneringen av B EnPSTN-lösning är slutförd måste partnern köra genom en uppsättning acceptfall för att kunna intyga sin lösning. Det här är ett obligatoriskt steg för att partner BEttPSTN ska kunna godkännas och aktiveras.

Accepttestfallen beskrivs i dokumentet Ta med egen PSTN godkännandeprocedur (Senast uppdaterad: 24 juni 2022).