Po zakończeniu konfigurowania i udostępniania rozwiązania BYoPSTN partner musi przeprowadzić zestaw przypadków testowych akceptacji, aby poświadczyć swoje rozwiązanie. Jest to wymagany krok, aby partner BYoPSTN został zatwierdzony i włączony.

Przejrzyj przypadki testowe akceptacji opisane w Przynieś własną procedurę akceptacji PSTN (Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2022 r.).