Procedura przyjęcia – przynieś własną sieć PSTN

Po zakończeniu konfiguracji i rozwiązania BYoPSTN, partner jest zobowiązany do przeprowadzenia zestawu testów akceptacyjnych w celu certyfikacji swojego rozwiązania. Jest to krok wymagany, aby Partner BYoPSTN został zatwierdzony i włączony.

Przypadki testów akceptacyjnych są przedstawione w dokumencie Procedura przyjęcia – przynieś własną sieć PSTN (ostatnia aktualizacja: 14 lipca 2021 r.).