Po zakończeniu konfiguracji i aprowizacji rozwiązania BYoPSTN Partner musi przejść przez zestaw testów akceptacyjnych w celu certyfikacji swojego rozwiązania. Jest to krok wymagany do zatwierdzenia i włączenia BYoPSTN partnera.

Przypadki testowe akceptacji są opisane w dokumencie Bring Your Own PSTN Acceptance Procedure (Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2022 r.).