Når konfigurasjonen og klargjøringen av BYoPSTN-løsningen er fullført, må partneren kjøre gjennom et sett med godkjenningstestsaker for å sertifisere løsningen. Dette er et obligatorisk trinn for at partner-BYoPSTN skal godkjennes og aktiveres.

Se gjennom aksepttestsakene som er skissert i Ta med din egen prosedyre for godkjenning av PSTN (Sist oppdatert: 24. juni 2022).