Etter at konfigurasjonen og klargjøringen av BYoPSTN-løsningen er fullført, er partneren pålagt å kjøre gjennom et sett med aksepttesttilfeller for å sertifisere løsningen. Dette er et nødvendig trinn for at partner BYoPSTN skal godkjennes og aktiveres.

Aksepttestsakene er skissert i dokumentet Bring Your Own PSTN-godkjenningsprosedyre (Sist oppdatert: 24. juni 2022).