Ta med deg din egen PSTN-akseptprosedyre

Etter at konfigurasjonen og klargjøringen av BYoPSTN-løsningen er fullført, må partneren kjøre et sett med godkjenningstester for å kunne sertifisere løsningen sin. Dette er et nødvendig trinn for at partner-BYoPSTN skal kunne godkjennes og aktiveres.

Test sakene for aksept er skissert i dokumentet for å hente din egen PSTN aksept prosedyre (sist oppdatert: 14. juli 2021).