לאחר השלמת התצורה וההקצאה של פתרון BYoPSTN, השותף נדרש לעבור על קבוצה של מקרי מבחן קבלה על מנת לאשר את הפתרון שלהם. זהו שלב נדרש כדי שהשותף BYoPSTN יאושר ויופעל.

מקרי מבחן הקבלה מתוארים במסמך הבא הליך קבלת PSTN משלך (עודכן לאחרונה: 24 ביוני 2022).