1

Влезте във вашия Webex сайт, изберете името си в горния десен ъгъл на вашия сайт, след което изберете Администриране на уебекс.

2

Изберете > срещи на Webex.

3

Проверка Автоматично записва всички сесии, използвайки Мрежово регистриране под Опции за сайта.

Можете също да разрешите следните настройки:

  • Позволява на хостовете да използват контролите за записване по време на автоматичното записване– Позволява на хоста да използва контроли за запис като "Стоп" или "Пауза" по време на събрание, на което е включена опцията Автоматично записване на всички сесии.
  • Позволява на хостовете да преназначават, редактират, забраняват и изтриват записи– Позволява на хоста да преназначава, редактира, забранява и изтрива записи на всички сесии на своя Webex сайт, като кликнете до запис в списъка със записи.
  • Изпращане на уведомителен имейл до хост, когато записът на събранието е готов– Тази настройка не се препоръчва, когато е включена опцията Автоматично записване на всички сесии.
4

Щракнете върху Актуализация.

1

От изгледа на клиент в https://admin.webex.comщракнете върху Среща и изберетесайта, който искате да промените.

2

Щракнете върху Конфигуриране на сайт.

3

Щракнете върху Опции на сайта подWebex срещи.

4

Проверка Автоматично записва всички сесии, използвайки Мрежово регистриране под Опции за сайта.

Можете също да разрешите следните настройки:

  • Позволява на хостовете да използват контролите за записване по време на автоматичното записване– Позволява на хоста да използва контроли за запис като "Стоп" или "Пауза" по време на събрание, на което е включена опцията Автоматично записване на всички сесии.
  • Позволява на хостовете да преназначават, редактират, забраняват и изтриват записи– Позволява на хоста да преназначава, редактира, забранява и изтрива записи на всички сесии на своя Webex сайт, като кликнете до запис в списъка със записи.
  • Изпращане на уведомителен имейл до хост, когато записът на събранието е готов– Тази настройка не се препоръчва, когато е включена опцията Автоматично записване на всички сесии.
5

Щракнете върху Актуализация.