1

Přihlaste se k webu Webex, v pravém horním rohu webu vyberte své jméno a pak vyberte Správa webexu.

2

Vyberte možnost Konfigurace > webexových schůzek.

3

Zaškrtněte políčko Automaticky zaznamenávat všechny relace pomocí síťového záznamu v části Možnosti webu.

Můžete také povolit libovolné z následujících nastavení:

  • Povolit hostitelům používat ovládací prvky nahrávání během automatického nahrávání – Umožňuje hostiteli používat ovládací prvky nahrávání, jako je Zastavení nebo Pozastavení běhemschůzky, která má zapnutou možnost Automaticky zaznamenávat všechny relace.
  • Povolit hostitelům přeřazení, úpravy, zakázání a odstraněnínahrávek – Umožňuje hostiteli přeřadit, upravit, zakázat a odstranit záznamy všech relací na svém webu Webex kliknutím na záznam v seznamu Nahrávky.
  • Odeslat hostiteli e-mail s oznámením, až bude záznam schůzky připraven – Totonastavení se nedoporučuje, pokud je zapnutá možnost Automaticky zaznamenávat všechny relace.
4

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti klikněte na Položku Schůzka avyberte web, který chcete upravit.

2

Klepněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Schůzky webex klepněte na položku Možnosti webu .

4

Zaškrtněte políčko Automaticky zaznamenávat všechny relace pomocí síťového záznamu v části Možnosti webu.

Můžete také povolit libovolné z následujících nastavení:

  • Povolit hostitelům používat ovládací prvky nahrávání během automatického nahrávání – Umožňuje hostiteli používat ovládací prvky nahrávání, jako je Zastavení nebo Pozastavení běhemschůzky, která má zapnutou možnost Automaticky zaznamenávat všechny relace.
  • Povolit hostitelům přeřazení, úpravy, zakázání a odstraněnínahrávek – Umožňuje hostiteli přeřadit, upravit, zakázat a odstranit záznamy všech relací na svém webu Webex kliknutím na záznam v seznamu Nahrávky.
  • Odeslat hostiteli e-mail s oznámením, až bude záznam schůzky připraven – Totonastavení se nedoporučuje, pokud je zapnutá možnost Automaticky zaznamenávat všechny relace.
5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.