1

Zaloguj się do witryny Webex, wybierz swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu witryny, a następnie wybierz pozycję Webex Administration.

2

Wybierz pozycję Configuraiton > Webex Meetings.

3

Zaznacz opcję Automatycznie nagrywaj wszystkie sesje przy użyciu nagrywania opartego na sieci w obszarze Opcje witryny.

Można również włączyć dowolne z następujących ustawień:

  • Zezwalaj hostom na używanie kontrolek nagrywania podczas automatycznego nagrywania— umożliwia hostowi korzystanie z kontrolek nagrywania, takich jak Zatrzymaj lubWstrzymaj podczas spotkania, na którym jest włączona opcja Automatycznie nagrywaj wszystkie sesje.
  • Zezwalaj hostom na ponowne przypisywanie, edytowanie, wyłączanie i usuwanie nagrań— umożliwia hostowi ponowne przypisywanie, edytowanie, wyłączanie i usuwanie nagrań wszystkich sesji w witrynie sieci Web, klikając obok nagrania na liście Nagrania.
  • Wyślij wiadomość e-mail z powiadomieniem do hosta, gdy nagranie spotkania jest gotowe— to ustawienie nie jest zalecane, gdy opcja Automatycznie nagrywanie wszystkich sesji jest włączona.
4

Kliknij opcję Aktualizuj.

1

W widoku odbiorcy w https://admin.webex.comkliknij pozycję Spotkanie i wybierzwitrynę, którą chcesz zmodyfikować.

2

Kliknij pozycję Konfiguruj witrynę.

3

Kliknij pozycję Opcje witryny w obszarze Spotkania webex.

4

Zaznacz opcję Automatycznie nagrywaj wszystkie sesje przy użyciu nagrywania opartego na sieci w obszarze Opcje witryny.

Można również włączyć dowolne z następujących ustawień:

  • Zezwalaj hostom na używanie kontrolek nagrywania podczas automatycznego nagrywania— umożliwia hostowi korzystanie z kontrolek nagrywania, takich jak Zatrzymaj lubWstrzymaj podczas spotkania, na którym jest włączona opcja Automatycznie nagrywaj wszystkie sesje.
  • Zezwalaj hostom na ponowne przypisywanie, edytowanie, wyłączanie i usuwanie nagrań— umożliwia hostowi ponowne przypisywanie, edytowanie, wyłączanie i usuwanie nagrań wszystkich sesji w witrynie sieci Web, klikając obok nagrania na liście Nagrania.
  • Wyślij wiadomość e-mail z powiadomieniem do hosta, gdy nagranie spotkania jest gotowe— to ustawienie nie jest zalecane, gdy opcja Automatycznie nagrywanie wszystkich sesji jest włączona.
5

Kliknij opcję Aktualizuj.