1

Отидете в Teams и след това изберете екипа, към който искате да добавите интервал.

2

Изберете Създаване на интервал, наименувайте пространството, след което натиснете Enter или щракнете върху .

1

Отидете в Teams и след това изберете екипа, към който искате да добавите интервал.

2

Изберете Създаване на пространство за този екип, наименувайте пространството, след което натиснете Enter или щракнете върху .

1

Отидете в "Съобщения > екипи" и след това изберете екипа, към който искате да добавите интервал.

2

Докоснете Създаване на място за този екип, наименувайте пространството и след това докоснете Създаване.

1

Отидете в Teams и след това изберете екипа, към който искате да добавите интервал.

2

Изберете Ново пространство, наименувайте пространството и след това натиснете Enter.