1

Přejděte do Teams a pak vyberte tým, do kterého chcete přidat prostor.

2

Vyberte Vytvořit mezeru, pojmenujte mezeru a stiskněte Enter nebo klikněte na .

1

Přejděte do Teams a pak vyberte tým, do kterého chcete přidat prostor.

2

Vyberte Vytvořit místo pro tento tým, pojmenujte prostor a stiskněte klávesu Enter nebo klikněte na .

1

Přejděte na Zprávy > Teams a pak vyberte tým, do kterého chcete přidat prostor.

2

Klepněte na Vytvořit prostor pro tento tým ,pojmenujte prostor a pak klepněte na Vytvořit.

1

Přejděte do Teams a pak vyberte tým, do kterého chcete přidat prostor.

2

Vyberte Nová mezera, pojmenujte mezeru a stiskněte Enter.