1

Přejděte do Teams a pak vyberte tým, do kterého chcete přidat prostor.

2

Vyberte možnost Vytvořit prostor, pojmenujte prostor a stiskněte klávesu Enter nebo klikněte na tlačítko .

1

Přejděte do Teams a pak vyberte tým, do kterého chcete přidat prostor.

2

Vyberte možnost Vytvořit prostor pro tento tým, pojmenujte prostor a stiskněte klávesu Enter nebo klikněte na tlačítko .

1

Přejít na Zasílání zpráv > Týmy a pak vyberte tým, do kterého chcete přidat prostor.

2

Klepněte na Vytvořte prostor pro tento tým , pojmenujte prostor a potom klepněte na Vytvořit .

1

Přejděte do Teams a pak vyberte tým, do kterého chcete přidat prostor.

2

Vyberte Nový prostor, pojmenujte prostor a stiskněte klávesu Enter.