1

עבור אל Teams ולאחר מכן בחר את הצוות שאליו ברצונך להוסיף רווח.

2

בחר צור רווח, תן שם לרווח ולאחר מכן הקש Enter או לחץ על .

1

עבור אל Teams ולאחר מכן בחר את הצוות שאליו ברצונך להוסיף רווח.

2

בחר צור רווח עבור צוותזה, תן שם לרווח ולאחר מכן הקש Enter או לחץ על .

1

עבור אל העברת הודעות > Teams ולאחר מכן בחר את הצוות שאליו ברצונך להוסיף רווח.

2

הקש על צור רווח עבור צוותזה, תן שם למרחב ולאחר מכן הקש על צור.

1

עבור אל Teams ולאחר מכן בחר את הצוות שאליו ברצונך להוסיף רווח.

2

בחר שטח חדש , תן שם לרווח ולאחר מכן הקש Enter.