Първи стъпки

След като вашата организация е била настроена в контролния център, можете да влезете в Контролния център (https://admin.webex.com) и да започнете да управлявате организационните си настройки.

Интеграции

Можете да активирате интегранията в Контролния център, така че потребителите ви да могат да комбинират някои от любимите си инструменти с приложението си Webex.

Отчитане и Анализ

Използвайте анализ, отчети и отстраняване на неизправности в контролния център, за да научите как се използват услугите и устройствата на Webex във вашата организация. Данните в отчетите и анализите се адаптират към параметрите, които ви дават правомощието да изследвате информация за тенденциите в използването и осиновяването в реално време. Можете например да използвате анализи, за да проследявате и измервате услуги в портфолиото си за сътрудничество в облака.

Използвайте следните статии, за да научите как да генерирате и четете информацията в анализ, отчети и отстраняване на неизправности:

Опит в приложението webex и събранията

Като администратор можете да направите определени функции в Webex достъпни за всички във вашата организация. Можете например да разрешите One Button to Push (OBTP), който показва бутон Join на устройства, което улеснява потребителите с видеоустройства да се присъединяват към събранията.

Еднократна идентификация

Използвайте следните статии, за да научите повече за настройването на еднократна идентификация за вашата организация: