Komma igång

När din organisation har konfigurerats i Control Hub kan du logga in på Control Hub (https://admin.webex.com ) och börja hantera dina organisationsinställningar.

Integreringar

Du kan aktivera integrationer i Control Hub så att dina användare kan kombinera några av sina favoritverktyg med sin Webex-app.

Rapportering och analys

Använd analys, rapporter och felsökning i Control Hub för att lära dig hur Webex-tjänster och -enheter används i din organisation. Data i rapporter och analyser anpassas till parametrar så att du kan utforska information om användning och implementeringstrender i realtid. Du kan till exempel använda analys för att spåra och mäta tjänster i din portfölj för molnsamarbete.

Använd följande artiklar för att lära dig hur du genererar och läser informationen i analyser, rapporter och felsökning:

Webex-appen och Meetings Experience

Som administratör kan du göra vissa funktioner i Webex tillgängliga för alla i organisationen. Du kan till exempel aktivera OBTP (One Button To Push), vilket visar en Delta på enheter, vilket gör det enklare för användare med videoenheter att delta i möten.

Enkel inloggning

I följande artiklar kan du läsa mer om hur du konfigurerar enkel inloggning för din organisation:

Webex Assistant

Administratörer kan Webex Assistant för en organisation, en hel Webex-plats eller för specifika användare. Använd följande artiklar för att lära dig mer om Webex Assistant: