Začínáme

Po nastavit vaší organizace v Control Hubu se můžete přihlásit se do Control Hubu (https://admin.webex.com ) a začněte spravovat nastavení organizace.

Integrace

V centru Control Hub můžete povolit integrace, aby uživatelé mohli zkombinovat některé z jejich oblíbených nástrojů s aplikace Webex.

Přehledy a analýzy

Použijte statistiky, sestavy a řešení potíží v centru Control Hub, abyste zjistili, jak se ve vaší organizaci používají služby a zařízení Webex . Data ve sestavách a analýzách se přizpůsobují parametrům, což vám dává možnost v reálný čas zjišťovat informace o využití a trendech osvojení systému. Můžete například použít analytiku ke sledování a měření služeb ve svém portfoliu cloudové spolupráce.

V následujících článcích se dozvíte, jak generovat a číst informace v analýze, sestavách a při řešení potíží:

Aplikace a schůzky Webex

Jako správce můžete zpřístupnit určité funkce aplikace Webex každému ve vaší organizaci. Můžete například povolit OBTP (One Button to Push), které zobrazí a Připojte se na zařízeních, což uživatelům s videozařízeními usnadňuje připojení ke schůzkám.

Jednotné přihlašování

V následujících článcích se dozvíte více o nastavení jednotné přihlašování pro organizaci:

Webex Assistant

Správci mohou Webex Assistant pro organizaci, celý web Webex nebo pro konkrétní uživatele. V následujících článcích se dozvíte více o Webex Assistant: