Pierwsze kroki

Po skonfigurowaniu organizacji w centrum control hub możesz zalogować się do centrum sterowania (https://admin.webex.com) i rozpocząć zarządzanie ustawieniami organizacji.

Integracje

Możesz włączyć integracje w Control Hub, aby użytkownicy mogli łączyć niektóre ze swoich ulubionych narzędzi z aplikacją Webex.

Raportowanie i analityka

Użyj analiz, raportów i rozwiązywania problemów w centrum sterowania, aby dowiedzieć się, jak usługi i urządzenia Webex są używane w Organizacji. Dane w raportach i analizach dostosowują się do parametrów, co daje możliwość eksploracji informacji o trendach użytkowania i wdrażania w czasie rzeczywistym. Na przykład możesz użyć analizy do śledzenia i mierzenia usług w portfolio współpracy w chmurze.

Skorzystaj z następujących artykułów, aby dowiedzieć się, jak generować i odczytywać informacje w analizach, raportach i rozwiązywaniu problemów:

Aplikacja Webex i doświadczenie spotkań

Jako administrator możesz udostępnić niektóre funkcje Webex wszystkim osobom w organizacji. Można na przykład włączyć funkcję OBTP (One Button to Push), która wyświetla przycisk Dołącz na urządzeniach, co ułatwia użytkownikom korzystającym z urządzeń wideo dołączanie do spotkań.

Jednokrotne logowanie

Skorzystaj z następujących artykułów, aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu logowania jednokrotnego w organizacji: