Свързване към устройство

Можете да се свържете с Webex устройство по различни начини в зависимост от това кое приложение използвате и как устройството е свързано към мрежата.

Приложение Webex

Webex Meetings

Облак

На място

Облак

На място

Ултразвук

Wi-Fi

Търсене и ръчно свързване чрез ПИН код

Локални функции за безжично споделяне

Когато сте във физическа стая с всички в събранието, можете да споделяте екрана и приложенията на Webex устройство. По този начин всички в стаята могат да видят какво искате да споделите на големия екран.

Приложение Webex

Webex Meetings

Облак

На място

Облак

На място

Оптимизиран за текст

1080p @3 fps

1080p @3 fps

1080p @3 fps

1080p @3 fps

Оптимизиран за видео

720p @30 fps

720p @30 fps

Аудио дял

Функции по време на събрание

Когато сте в събрание, хоствано от Събрания или Webex App , имате тези основнифункции, достъпни за вас.

Приложение Webex

Webex Meetings

Облак

На място

Облак

На място

Оптимизиран за текст

1080p @3 fps

1080p @3 fps

1080p @3 fps

1080p @3 fps

Оптимизиран за видео

720p @30 fps

720p @30 fps

720p @30 fps

720p @30 fps

Аудио дял