Poveži se sa uređajem

Možete da se povežete sa Webex uređajem na različite načine, u zavisnosti od toga koju aplikaciju koristite i kako je uređaj povezan sa mrežom.

Aplikacija Webex

Webex Meetings

Oblak

Lokalno

Oblak

Lokalno

Ultrazvuk

Wi-Fi

Pretražite i povežite se ručno pomoću PIN

Funkcije lokalnog bežičnog deljenja

Kada ste u fizičkoj sobi sa svima na sastanku, možete da delite ekran i aplikacije na Webex uređaju. Na ovaj način svi u sobi mogu da vide šta želite da delite na velikom ekranu.

Aplikacija Webex

Webex Meetings

Oblak

Lokalno

Oblak

Lokalno

Optimizovano za tekst

1080p @3 fps

1080p @3 fps

1080p @3 fps

1080p @3 fps

Optimizovano za video

720p @30 fps

720p @30 fps

Deljenje zvuka

Funkcije tokom sastanka

Kada ste na sastanku koji organizuje Meetings ili aplikacija Webex, dostupne su vam ove osnovne funkcije.

Aplikacija Webex

Webex Meetings

Oblak

Lokalno

Oblak

Lokalno

Optimizovano za tekst

1080p @3 fps

1080p @3 fps

1080p @3 fps

1080p @3 fps

Optimizovano za video

720p @30 fps

720p @30 fps

720p @30 fps

720p @30 fps

Deljenje zvuka