Poveži se sa uređajem

Webex uređaj možete da povežete na različite načine u zavisnosti od toga koju aplikaciju koristite i kako je uređaj povezan sa mrežom.

Aplikacija Webex

Webex Meetings

Oblak

U prostorijama

Oblak

U prostorijama

Ultrazvuk

Wi-Fi

Pretraživanje i ručno povezivanje pomoću PIN koda

Funkcije lokalnog bežičnog deljenja

Kada ste u fizičkoj sobi sa svima na sastanku, možete da delite ekran i aplikacije na Webex uređaju. Na ovaj način svi u sobi mogu da vide šta želite da delite na velikom ekranu.

Aplikacija Webex

Webex Meetings

Oblak

U prostorijama

Oblak

U prostorijama

Optimizovano za tekst

1080p @3 fps

1080p @3 fps

1080p @3 fps

1080p @3 fps

Optimizovano za video

720p @30 fps

720p @30 fps

Audio deljeni resurs

Funkcije sastanka

Kada se nalazite na sastanku čiji su domaćini sastanci ili Aplikacija Webex ,dostupne su vam ove osnovne funkcije.

Aplikacija Webex

Webex Meetings

Oblak

U prostorijama

Oblak

U prostorijama

Optimizovano za tekst

1080p @3 fps

1080p @3 fps

1080p @3 fps

1080p @3 fps

Optimizovano za video

720p @30 fps

720p @30 fps

720p @30 fps

720p @30 fps

Audio deljeni resurs