Koble til en enhet

Du kan koble til en Webex-enhet på forskjellige måter, avhengig av hvilken app du bruker, og hvordan enheten er koblet til nettverket.

Webex-app

Webex Meetings

Nettbasert sky

Lokalt

Nettbasert sky

Lokalt

Ultralyd

Wi-Fi

Søke etter og koble til manuelt ved hjelp av PIN-kode

Lokale trådløse delingsfunksjoner

Når du er i et fysisk rom med alle i møtet, kan du dele skjermen og programmene dine på en Webex-enhet. På denne måten kan alle i rommet se hva du vil dele på den store skjermen.

Webex-app

Webex Meetings

Nettbasert sky

Lokalt

Nettbasert sky

Lokalt

Optimalisert for tekst

1080p ved 3 bps

1080p ved 3 bps

1080p ved 3 bps

1080p ved 3 bps

Optimalisert for video

720p ved 30 bps

720p ved 30 bps

Delt lydressurs

Funksjoner i møte

Når du er i et møte som arrangeres av Meetings eller Webex App , har du dissegrunnleggende funksjonene tilgjengelig for deg.

Webex-app

Webex Meetings

Nettbasert sky

Lokalt

Nettbasert sky

Lokalt

Optimalisert for tekst

1080p ved 3 bps

1080p ved 3 bps

1080p ved 3 bps

1080p ved 3 bps

Optimalisert for video

720p ved 30 bps

720p ved 30 bps

720p ved 30 bps

720p ved 30 bps

Delt lydressurs