Połącz z urządzeniem

Możesz połączyć się z urządzeniem Webex na różne sposoby w zależności od używanej aplikacji i sposobu połączenia urządzenia z siecią.

Aplikacja Webex

Webex Meetings

Chmura

Lokalnie

Chmura

Lokalnie

Wykrywanie ultradźwiękowe

Wi-Fi

Wyszukiwanie i łączenie ręczne przy użyciu kodu PIN

Funkcje lokalnego udostępniania bezprzewodowego

Gdy jesteś w fizycznym pokoju ze wszystkimi uczestnikami spotkania, możesz udostępniać swój ekran i aplikacje na urządzeniu Webex. W ten sposób każdy w pokoju może zobaczyć, co chcesz udostępnić na dużym ekranie.

Aplikacja Webex

Webex Meetings

Chmura

Lokalnie

Chmura

Lokalnie

Zoptymalizowano pod kątem tekstu

1080p przy 3 kl./s

1080p przy 3 kl./s

1080p przy 3 kl./s

1080p przy 3 kl./s

Zoptymalizowany pod kątem wideo

720p przy 30 kl./s

720p przy 30 kl./s

Udostępnianie audio

Funkcje podczas spotkania

Gdy uczestniczysz w spotkaniu organizowanym przez aplikację Spotkania lub WebexApp, masz dostęp do tych podstawowych funkcji.

Aplikacja Webex

Webex Meetings

Chmura

Lokalnie

Chmura

Lokalnie

Zoptymalizowano pod kątem tekstu

1080p przy 3 kl./s

1080p przy 3 kl./s

1080p przy 3 kl./s

1080p przy 3 kl./s

Zoptymalizowany pod kątem wideo

720p przy 30 kl./s

720p przy 30 kl./s

720p przy 30 kl./s

720p przy 30 kl./s

Udostępnianie audio