Połącz z urządzeniem

Możesz połączyć się z urządzeniem Webex na różne sposoby, w zależności od używanej aplikacji i sposobu, w jaki urządzenie jest podłączone do sieci.

Aplikacja Webex

Webex Meetings

Chmura

W siedzibie

Chmura

W siedzibie

Wykrywanie ultradźwiękowe

Wi-Fi

Wyszukaj i połącz się ręcznie za pomocą kodu PIN

Lokalne funkcje udostępniania bezprzewodowego

Gdy znajdujesz się w fizycznym pokoju ze wszystkimi uczestnikami spotkania, możesz udostępniać ekran i aplikacje na urządzeniu Webex. Dzięki temu wszyscy w pokoju będą mogli zobaczyć, co chcesz udostępnić na dużym ekranie.

Aplikacja Webex

Webex Meetings

Chmura

W siedzibie

Chmura

W siedzibie

Zoptymalizowano pod kątem tekstu

1080p @3 kl./s

1080p @3 kl./s

1080p @3 kl./s

1080p @3 kl./s

Zoptymalizowano pod kątem obrazu wideo

720p przy 30 klatkach/s

720p przy 30 klatkach/s

Udostępnianie audio

Funkcje w spotkaniu

Gdy uczestniczysz w spotkaniu prowadzonym przez aplikację Meetings lub Webex, masz do dyspozycji te podstawowe funkcje.

Aplikacja Webex

Webex Meetings

Chmura

W siedzibie

Chmura

W siedzibie

Zoptymalizowano pod kątem tekstu

1080p @3 kl./s

1080p @3 kl./s

1080p @3 kl./s

1080p @3 kl./s

Zoptymalizowano pod kątem obrazu wideo

720p przy 30 klatkach/s

720p przy 30 klatkach/s

720p przy 30 klatkach/s

720p przy 30 klatkach/s

Udostępnianie audio