Połącz z urządzeniem

Możesz połączyć się z urządzeniem Webex na różne sposoby, w zależności od używanej aplikacji i sposobu połączenia urządzenia z siecią.

Webex

Webex Meetings

Chmura

Lokalnie

Chmura

Lokalnie

Wykrywanie ultradźwiękowe

Wi-Fi

Wyszukiwanie i łączenie się ręcznie przy użyciu numeru PIN

Funkcje lokalnego udostępniania bezprzewodowego

Gdy przebywasz w fizycznym pomieszczeniu ze wszystkimi na spotkaniu, możesz udostępnić ci ekran i aplikacje na urządzeniu Webex. W ten sposób każdy w pokoju może zobaczyć, co chcesz udostępnić na dużym ekranie.

Webex

Webex Meetings

Chmura

Lokalnie

Chmura

Lokalnie

Zoptymalizowano pod kątem tekstu

1080p przy 3 kl./s

1080p przy 3 kl./s

1080p przy 3 kl./s

1080p przy 3 kl./s

Zoptymalizowane pod kątem wideo

720p przy 30 kl./s

720p przy 30 kl./s

Udział audio

Funkcje podczas spotkania

Podczas spotkania zorganizowanego przez Webex Meetings lub Webexmasz do dyspozycji te podstawowe funkcje.

Webex

Webex Meetings

Chmura

Lokalnie

Chmura

Lokalnie

Zoptymalizowano pod kątem tekstu

1080p przy 3 kl./s

1080p przy 3 kl./s

1080p przy 3 kl./s

1080p przy 3 kl./s

Zoptymalizowane pod kątem wideo

720p przy 30 kl./s

720p przy 30 kl./s

720p przy 30 kl./s

720p przy 30 kl./s

Udział audio