Poveži se s uređajem

Možete se povezati s Webex uređajem na različite načine ovisno o tome koju aplikaciju koristite i kako je uređaj povezan s mrežom.

Aplikacija Webex

Webex Meetings

Oblak

Lokalni

Oblak

Lokalni

Ultrazvuk

Wi-Fi

Pretražite i povežite se ručno pomoću PIN -a

Značajke lokalnog bežičnog dijeljenja

Kada ste u fizičkoj prostoriji sa svima na sastanku, možete dijeliti zaslon i aplikacije na Webex uređaju. Na taj način svi u prostoriji mogu vidjeti što želite podijeliti na velikom ekranu.

Aplikacija Webex

Webex Meetings

Oblak

Lokalni

Oblak

Lokalni

Optimiziraj za tekst

1080p pri 3 fps

1080p pri 3 fps

1080p pri 3 fps

1080p pri 3 fps

Optimizirano za video

720p pri 30 fps

720p pri 30 fps

Dijeljenje zvuka

Značajke tijekom sastanka

Kada ste na sastanku koji organizira Meetings ili Webex aplikacija, dostupne su vam ove osnovne značajke.

Aplikacija Webex

Webex Meetings

Oblak

Lokalni

Oblak

Lokalni

Optimiziraj za tekst

1080p pri 3 fps

1080p pri 3 fps

1080p pri 3 fps

1080p pri 3 fps

Optimizirano za video

720p pri 30 fps

720p pri 30 fps

720p pri 30 fps

720p pri 30 fps

Dijeljenje zvuka