Ако екранът на телефона ви се изцапа, избършете го с мека, суха кърпа.


 

Не използвайте никакви течности или прахове по телефона, защото те могат да замразят компонентите на телефона и да причинят неуспехи.