Ako se zaslon telefona zaprlja, obrišite ga mekom, suhom krpom.


 

Nemojte koristiti tekućine ili praške na telefonu jer mogu kontaminirati komponente telefona i uzrokovati kvarove.