Pokud se obrazovka telefonu znečistí, setřete ji měkkým suchým hadříkem.


 

K čištění telefonu nepoužívejte tekutiny ani prášky, protože by mohly zanést součásti telefonu a způsobit jejich poruchu.