אם מסך הטלפון מקבל מלוכלך, נגב אותו במטלית רכה ויבשה.


 

אין להשתמש בנוזלים או באבקה בטלפון משום שהם יכולים לזהם את רכיבי הטלפון ולגרום לכשלים.