Опцията за изпращане на вашата работа по имейл трябва да бъде конфигурирана през уеб интерфейса, за да бъде налична. Прочетете статията Разширени настройки за повече информация относно достъпа до уеб интерфейса.

1

Когато се отвори уеб интерфейсът на устройството, изберете раздела Настройки , изберете Изпращане на бяла дъска до имейл и Съветник за стартиране .

2

Въведете адреса на сървъра, метода на криптиране и номера на порта. Избраното от вас криптиране трябва да се поддържа от имейл сървъра.

  1. Методите за криптиране TLS и STARTTLS изискват сървърни сертификати. Най-често сървърните сертификати могат да бъдат валидирани с помощта на CA списъка, който е предварително инсталиран на устройството. След като тествате връзката, следвайте инструкциите на съветника за имейл и качете сертификатите, ако е необходимо.

  2. Ако изберете Няма в полето за метод на криптиране, не е необходимо да качвате никакъв сертификат. Изберете Тест на връзката за да преминете към следващата стъпка.

3

Въведете потребителското име, паролата и имейл адреса, откъдето ще бъдат изпратени белите дъски или анотациите. Ако сте избрали Няма в полето за метод на криптиране, трябва само да въведете имейл адреса.

4

Изберете Проверка и запазване . Вашето устройство вече е конфигурирано да изпраща бели дъски и анотации по имейл.